• The lucky ones – בני מזל

    את ״בני מזל״ רכשתי כרגיל ברכישה התקופתית בפינת היד השנייה של האוזן השלישית. הוא שבה את עיני מיד כשראיתי את שמו של טים רובינס על העטיפה, ובשביל עשרה שקלים, לא כדאי לפספס. הסרט מספר על שלושה חיילים שחוזרים מעירק, שניים לחופשה בת 30 יום ואחד סיים את שירותו והשתחרר. צ׳יבר ( טים רובינס ) המבוגר […]